Sme súčasťou komunity ELTA (European Legal Tech Association) 

Náš zakladateľ, advokátska kancelária Matejka&Friedmannová, sa stal členom ELTA – Európskekej asociácie Legal Tech.

Jej poslaním je podporovať využívanie technológií v oblasti právnických služieb, podpora komunikácia na európskej aj medzinárodnej úrovni medzi developermi technologických riešení a ich užívateľmi.

Byť jej súčasťou hodnotí JUDr: Ondrej Matejka: „V členstve vidím príležitosť, ako byť priamo napojený na súčasné trendy, byť súčasťou zdieľania informácií o dôležitých témach, ktoré rezonujú v našej oblasti.“

Ilustrácia: logo ELTA 

Scroll to Top