Vyžaduje sa aktualizácia databázy

WordPress bol aktualizovaný! Ďalším a posledným krokom je aktualizácia databázy na najnovšiu verziu.

Proces aktualizácie môže chvíľu trvať, takže buďte trpezliví.

Aktualizovať databázu WordPress